Hvad er Global Compact?

De ti principper

FN Global Compact er baseret på internationale konventioner inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption. Kernen i Global Compact er de 10 principper for samfundsmæssig ansvarlighed. Global Compact har to formål, dels at opfordre virksomheder til at støtte op om og implementere de 10 principper i deres praksis og dels at opfordre virksomheder til at bidrage med frivillige initiativer til at fremme FNs mål om bæredygtighed. Global Compact henvender sig til både store og mindre virksomheder.

De 10 principper i Global Compact:

Menneskerettigheder

  1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder; og
  2. Sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne

Arbejdstagerrettigheder

  1. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling;
  2. Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde; og
  3. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og
  4. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø

  1. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer;
  2. Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og
  3. Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption

  1. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.