Hvad er GRI?

Global Reporting Initiative (GRI) er et FN-initiativ, og er et sæt definerede globale retningslinjer for rapportering om bæredygtighed.


GRI er en anerkendt international ramme for rapportering om bæredygtighed. GRI indeholder principper og indikatorer, som virksomheder kan bruge til at måle og redegøre for deres økonomiske, miljømæssige og sociale præstationer.


Derudover angiver GRI en række principper, som virksomheder bør tage højde for i forbindelse med forberedelse og udarbejdelse af deres redegørelse om samfundsansvar.

Hvorfor bruge GRI?


GRI er den globalt set mest anvendte ramme for redegørelse om bæredygtighed. De forskellige principper og indikatorer i GRI er alle baseret på internationalt anerkendte regler om blandt andet menneskerettigheder og miljø.


Danske virksomheder, som ønsker at blive internationalt kendt for ansvarlig vækst er afhængig af en international tilgang til arbejdet med samfundsansvar.

GRI repræsenterer en sådan international tilgang.


GRI er opbygget efter en fleksibel model, der gør det muligt at starte med et begrænset antal indikatorer (C-niveau) og med tiden udbygge redegørelsen til at omfatte flere indikatorer. Dermed kan virksomheden hen af vejen opnå et højere niveau for sin redegørelse.