Hvad er ISO 26000?

- er en vejledende standard for samfundsansvar til hvordan man kan udvikle en organisations bidrag til bæredygtig udvikling. Man arbejder med syv temaer inden for CSR.

De syv temaer:

 • God ledelse 
 • Menneskerettigheder 
 • Arbejdsforhold 
 • Miljøforhold 
 • God forretningsskik 
 • Forbrugerforhold 
 • Lokal samfundsudvikling og -involvering

 

Hvad er gevinsten ved at integrere CSR i virksomheden

 • Træffe beslutninger baseret på en bedre forståelse af samfundets forventninger
 • Forbedre organisationens risikostyring
 • Forbedre organisationens omdømme og opnå større offentlig tillid
 • Styrke relationerne til organisationens interessenter og forebygge eller begrænse potentielle konflikter omkring organisationens aktiviteter og produkter
 • Forbedre medarbejdernes sundhed og sikkerhed og styrke evnen til at rekruttere, motivere og fastholde dine medarbejdere
 • Opnå besparelser via øget produktivitet og ressourceeffektivitet, lavere vand- og energiforbrug, mindre affald, nyttiggørelse af værdifulde biprodukter og øget tilgængelighed af råvarer
 • Opnå en konkurrencefordel ved at skabe adgang til nye markeder og nye innovationsmuligheder
 • Styrke evnen til at dokumentere indsatsen i forhold til samfundsmæssigt ansvar.

Vejledningen er en del af den Internationale Organisation for Standardisering (ISO) standarder og vejledningen spiller derfor godt sammen med andre standarder fra ISO-familien, som f.eks. ISO 14001 og ISO 9001.