Mette Mia Vinding

Jeg har siden 1990 arbejdet med markedsføring, kommunikation og salg.

Fra 2009 har jeg arbejdet professionelt med CSR - virksomheders samfundsansvar. Mine samarbejdspartnere er blandt andre Force Technology med hvem jeg har udviklet miljøvurderinger - LCA (Life Cycle Assessment) og TCO værktøjer, samt et CSR strategisk værktøj ift. Livscyklusvurdering og Cirkulær økonomi. 

Leverandørstyring primært i fjernøsten har jeg arbejdet med i praksis siden 2010, heraf udviklet en række Supply Chain tools.

Bredt kendskab til Standarder og certificeringer inden for etik og miljø.

Aktiviteter 

- 2017-2018 - FSR  CSR Temadage 

2015-2016 - Workshops og konferencer ift. Danmarks Ressourcer og Cirkulær Strategi. 

”CAMP 2014: Undgå affald!” - en strategidag, hvor vi igennem en styret proces, inspiration og kreativ assistance går fra abstrakte visioner og forslag til konkrete initiativer, der kan indarbejdes i den nationale strategi, april 2014.

- "Løsningslaboratoriet" Danmarks affaldsstrategi, marts 2014    

- "Dialogmøde om Genanvendelse af Tekstiler i Danmark" - gruppe nedsat på foranledning af daværende Miljøminister Ida Auken (2013). Resssourceøkonomi projekt og TCO projekt, nedsat af Forum for Bæredygtige Indkøb.  

Netværk

- CSR Forum - Aktivt medlem og deltager i foreningens overordnede arbejde ift. udviklingen af CSR tænkning og -handling i DK.

- "Waste Management" delegationsrejse til Vietnam i samarbejde med DI og Danida (2013)

- CSR Netværk med blandt andre Dansk Industri, COWI og Dansk Flygtningehjælp, Eksportkreditfonden, Niras og Brønnum - udveksling og udvikling af disciplinen CSR.
 

Mette Mia Vinding

har siden 1990 arbejdet med markedsføring, kommunikation og salg.

Fra 2009 har jeg arbejdet professionelt med CSR - virksomheders samfundsansvar. Mine samarbejdspartnere er blandt andre Force Technology med hvem jeg har udviklet miljøvurderinger - LCA (Life Cycle Assessment) og TCO værktøjer, samt et CSR strategisk værktøj ift. Livscyklusvurdering og Cirkulær økonomi. 

Leverandørstyring primært i fjernøsten har jeg arbejdet med i praksis siden 2010, heraf udviklet en række Supply Chain tools.

Aktiviteter i forhold til "Danmarks Ressource strategi" - under Miljøministeriet

2015-2016 - Workshops og konferencer ift. Danmarks Ressourcer og Cirkulær Strategi. 

”CAMP 2014: Undgå affald!” - en strategidag, hvor vi igennem en styret proces, inspiration og kreativ assistance går fra abstrakte visioner og forslag til konkrete initiativer, der kan indarbejdes i den nationale strategi, april 2014.

- "Løsningslaboratoriet" Danmarks affaldsstrategi, marts 2014    

- "Dialogmøde om Genanvendelse af Tekstiler i Danmark" - gruppe nedsat på foranledning af daværende Miljøminister Ida Auken (2013). Resssourceøkonomi projekt og TCO projekt, nedsat af Forum for Bæredygtige Indkøb.  

Netværk

- CSR Forum - Aktivt medlem og deltager i foreningens overordnede arbejde ift. udviklingen af CSR tænkning og -handling i DK.

- "Waste Management" delegationsrejse til Vietnam i samarbejde med DI og Danida (2013)

- CSR Netværk med blandt andre Dansk Industri, COWI og Dansk Flygtningehjælp, Eksportkreditfonden, Niras og Brønnum - udveksling og udvikling af disciplinen CSR.