Udpluk af referencer

Re-bag A/S (2010-)

Siden 2010 har vi løbende arbejdet med udvikling af Re-bags CSR aktiviteter ift. leverandørstyring i fjernøsten og certificeringer. Nogle af omdrejningspunkterne i Re-bags CSR fokus er standarden BSCI (Business Social Compliance Initivative), tests ift. overholdelse af EU's kemikalielovgivning, Fødevarekontaktmaterialer, Svanemærket, FSC og en række andre Internationale certificeringer. En række fabriksbesøg i bl.a. Kina og Vietnam har indgået i dette arbejde.

Malmos (2015-16)

Malmos er en stor anlægsgartnervirksomhed som også arbejder med Grønne tage og flader.

Responzibility deltog i et projektsamarbejde sammen med Malmos Anlægsgartnere og Force Technology i et projekt der skulle bidrage til:

1) Kvantificerbar dokumentation for miljøpåvirkninger af et prædefineret grønt tag sammenlignet med et prædefineret konventionelt tag;

2) Kvalificeret vurdering af miljømæssige eksternaliteter ved grønne tage. 

Dokumentation skulle bidrage til Malmos stragetiske kommunikation og markedsføring ift. klima- og miljø i byudvikling.

Arbejdet var finansieret med støtte fra Innovationsstyrelsen.

Embrace IT (2016)

Embrace IT er en dansk IT software udviklings virksomhed i nordsjælland som arbejder med IT udviklingsopgaver i Norden. Embrace IT har rekrutteret dygtige IT udviklere i blandt andet Pakistan og Vietnam.

Embrace IT har fokus på bæredygtighed og Etik i forhold til de lande de opererer i. Her har Responzibility hjulpet med udarbejdelse af en CSR udviklings- og kommunikationsstrategi samt udarbejdelsen af et Code of Conduct.  

RH (2014)

For Center for Regional Udvikling har Responzibility undersøgt affaldsflow og håndtering af Klinisk Risiko Affald (KRA) på et udvalgt antal Hospitaler i Region Hovedstaden.

Brønnum (2012-13)

Her har Responzibility udviklet og implementeret LCA (Life Circle Assessment) og TCO (Total Cost of Ownership) værktøjer: Undervist og implementeret det i organisationen. I tæt samabejde med Brønnums ledelse, medarbejdere og Force Technology, har vi leveret et unikt værktøj som hjælper Brønnums kunder til at vælge de rigtige produkter og derved spare penge og miljøressourcer.   

"Det har været en ren fornøjelse at arbejde sammen med Mette Vinding fra Responzibility i vores spændende CSR projekt omhandlende LCA og TCO.

Mette er meget inspirerende, seriøs, entusiastisk og erfaren. Hun har været en kæmpe drivkraft og støtte i processen. Uden Mette var vi aldrig kommet i mål.

Når TCO værktøjet er fuldt implementeret forventer vi en betydelig ekstra omsætning, flere glade og oplyste kunder, der kan spare en masse El, vand og begrænse deres CO2 udledning. Værktøjet går også meget i tråd med vore politik for CSR og Miljø og styrker vores image som ansvarlig."

CSR-gruppen, Oluf Brønnum & Co A/S

HAPPEL (2011)

Agentur på 4 økologiske kosmetik og hudpleje brands.

Responzibility har udarbejdet en CSR Brand- og markedsføringsstrategi. 

Kalahari ørken salt (2009)

I samarbejde med Kalahari ørken salt har Responz*ibility udarbejdet en overordnet CSR strategi, samt en markedsførings- og kommunikations strategi og aktivitetsplan.

 

Forum for Bæredygtige Indkøb

I 2015 (Miljøstyrelsen)

Responzibility har deltaget i flg. arbejdsgrupper:

  • REACH ift. tekstiler
  • Leverandørstyring.

 

I 2013 og 2014 deltog Responzibility i flg. arbejdsgrupper:

  •  Ressourceeffektivitet og Cirkulær økonomi
  •  TCO - Total Cost of Ownership.