• Fortæl de gode historier
  • Dokumentér
  • Undgå "Greenwash"

Kommunikation og markedsføring

Få det fortalt… og husk dokumentation.

Forbrugerne vil gerne identificere sig med de etisk rigtige producerede varer, handlinger og serviceydelser, derfor skal vi naturligvis fortælle om det gode vi gør, hvad vi arbejder på og hvad vi ønsker at gøre. 

Troværdighed er helt central i CSR arbejdet, derfor må dokumentationen være i orden.

Desværre er det ikke altid der er orden ift. overholdelse af dit Code of Conduct, som ellers er underskrevet af dine leverandører i fjernøsten, eller hvor de befinder sig. Hvordan håndteres det? hvor skal der sættes ind? og hvordan skal det kommunikeres?

Når man arbejder med CSR, risikerer man noget, man åbner op - det kan man også fortælle om! 

Vi må gentage og gentage for alle - inklusive os selv, at vi netop arbejder med CSR for at gøre det bedre for mennesker og miljø - et arbejder der aldrig slutter. 

CSR er én lang, til tider kompleks proces, som aldrig ender, men kun bliver bedre når du arbejder strategisk og forretningsdrevet med det.

Så fortæl hvad du gør og ikke mindst hvorfor du gør det!

De gode historer skal frem!

Kontakt Responzibility og "få det fortalt!"