• Supply Chain
  • Compliance
  • Certificeringer og Standarder
  • LCA - Livscyklusvurdering 
  • TCO - Total Cost of Ownership 

 

Supply Chain og CSR

Kunder

Flere og flere forbrugere kerrer sig om hvor varerne kommer fra, og under hvilke betingelser de er producerede. En virksomhed som udnytter børns arbejdskraft, forbryder sig mod arbejdstagers rettigheder eller laver miljøsvineri skal ikke regne med at få plads i den politiske forbrugers indkøbskurv.


Supply Chain

Selv om det kan være svært at holde styr på sine leverandører,  kan man som producerende virksomhed stadig gøre en lang tiltag udover blot at have forfattet et Code of Conduct som leverandøren har underskrevet. 

Responzibility hjælper din virksomhed med at få godt styr på dine leverandører. Vi hjælper med at strukturere arbejdet med disse samt navigerer i alle de certificeringer og standarder der findes - hvad er væsentlig for jeres forretning og hvad er uvæsentlig at fokusere på.

Kontakt Responzibility