CSR med Responz*ibility

Hvordan bliver bæredygtighed og LCA en del af hverdagen i din virksomhed?

Corporate Social Responsibility har en stadig stigende betydning for danskernes måde at drive forretning på. For nogle kan det være svært at se den økonomiske gevinst i at beskæftige sig med CSR og bæredygtighed, for andre hvordan man får mere CSR ind i sin virksomhed eller synliggør de tiltag der allerede er i virksomheden.

Responzibility hjælper med at identificere og udvikle områder der aktivt kan arbejdes med for at løfte virksomhedens CSR profil og derigennem øge virksomhedens værdi, direkte koblet til bundlinjen.

Livscyklusvurdering

Ved hjælp af bla. interviews og gennemtestede værktøjer, strukturerer og dokumenterer Responzibility viden i virksomheden og skaber et fælles værdigrundlag. Virksomhedsprofilen bliver skarp, konceptet klart, og Virksomhedens værdi øges. Vi udvikler og kobler blandt andet LCA (Livscyklusvurdering) til virksomhedens salg og marked.

Cirkulær økonomi, Genbrug og genanvendelse af ressourcer

Genbrug og genanvendelse af materialer er godt for både jordens bevarelse samt vores økonomi! Vi bruger enormer mængder af materialer, og en stor de af disse materialer kan genbruges og genanvendes. Alt fra tekstiler fra udtjent brug, byggematerialer, til plastik fra dagligdagens husholdning kan og bør blive genbrugt - anvendt til nye produkter - de er en del af Danmarks nye ressourceøkonomi.  

Vi hjælper med at kortlægge ressourcer og finde veje til genbrug og genanvendelse, blandt andet i vores  I-Gen projekter indenfor byggematerialer.

Synliggør bæredygtighed i virksomheden og skab øget markedsværdi.

Kontakt Responzibility for et uforpligtende møde